En enkelspårig utredning om surrogatmödraskap

Liberalerna Göteborg anordnar en paneldebatt med frågestund om surrogatmödraskap. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och Hans Linde, förbundsordförande för RFSU är närvarande för att diskutera.

Barbro inleder med en historisk överblick med början år 1985, året då hon för första gången kom i kontakt med konceptet av surrogatmödrar, eller “värdmödrar” som hon föredrar då “surrogat” används för att beskriva

sekundära varor under hennes uppväxt. Hon berättar om sin spontana reaktion till surrogatmödraskap - att hon upplevde att adoption lät som en bättre lösning - och hur hon sedan dess ändrat sin uppfattning och att hon nu har en väldigt positiv syn till det. Hon betonar även att det viktigaste i sådana här situationer är självklart vad som är barnets bästa, då denne inte valt att födas in i situationen.

Hans har en lite annorlunda syn då han lägger fram RFSUs ställning, men påpekar även att ofrivillig barnlöshet är ett stort problem i Sverige och att det är något som måste jobbas med. Han håller även med om att barnens bästa är fokus i frågan, men lyfter även frågan om kvinnor och flickors rättigheter till sina egna kroppar, att ingen bör känna sig tvingad till att genomgå en surrogatgraviditet och att exploatering av kvinnokroppar måste förhindras.

Han tar även upp att det största hindret i dagsläget ligger inte i juridiken och det praktiska kring surrogatmödraskap; kvinnans rätt till abort även under en surrogatgraviditet, rätten att ändra sig, att vilja behålla barnet eller säkerhet så inte de blivande föräldrarna ångrar sig under pågående graviditet, något som Barbro håller med om.

Panelen avslutas med en frågestund där publiken får fråga frågor och Hans passar på att påpeka att trots att surrogatmödraskap är ett omstritt område inom svensk politik, så kan vi inte förbise att det idag finns ett hundratal barn i Sverige som är födda genom surrogatmödrar och att dessa inte får komma i kläm när debatt kring frågan förs. 

Text: Matthew Engström Lundberg