Förebygga diskriminering. Kravet finns men hur gör man då?

Artisten, C310
Alla arbetsplatser ska arbeta aktivt för att stoppa diskriminering. Hur kan vi gemensamt arbeta för ett öppet arbetsliv?

Diskrimineringslagen kräver från och med 2017 att alla arbetsgivare är skyldiga att aktivt arbeta för att diskriminering och trakasserier inte ska finnas på arbetsplatsen. Detta gäller inte minst för sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Idag är hbtq-frågorna fortfarande osynliga på arbetsmarknaden.

Vi fackförbund inom Saco kopplar ihop hbtq-perspektivet med arbetsmiljö - vilket borde vara en självklarhet. Vad innebär det? Vad är fackets roll i det här och hur kan vi gemensamt skapa öppnare arbetsplatser?

Datum

7 juni 15.3016.30
Programnummer:
#308
Arrangör: Sacorådet i Göteborgs Stad och Akademikerförbundet SSR
Adress: Artisten, Fågelsången 1