Hej då till heteronormativitet i arbetslivet!

Nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i Diskrimineringslagen kan leda till framsteg ur ett hbtq perspektiv i arbetslivet.

Sedan 1 januari 2017 ska arbetsgivare i samverkan med representanter för arbetstagarna genomföra ett arbete med aktiva åtgärder gällande diskrimineringslagens samtliga sju diskrimineringsgrunder. Skyldigheten innebär bland annat att risker för diskriminering eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i verksamheten som har samband med sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck ska avvärjas och undanröjas. På seminariet berättar Unionens likabehandlingsexpert Peter Tai Christensen vad de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder kan leda till för framsteg ur ett hbtq-perspektiv. Det är hög tid att säga hej då till heteronormativiteten i arbetslivet.

Datum

7 juni 14.3015.30
Programnummer:
#320
Lokalens tillgänglighet:
Har stortoalett. Tillgänglig för rullstol/permobil.
Arrangör: Unionen Göteborg
Adress: Unionen Göteborg, Nordstadstorget 6