EuroPride Parade 2018

For Information in English, please send an email to paraden@westpride.se

För att få delta i paraden som förening, myndighet eller företag behöver ni anmäla in ert deltagande. Företag behöver dessutom ingå officiellt partnerskap med West Pride för att få delta.

OBS! Paradanmälan är stängd. För frågor maila paraden@westpride.se
Observera att för att delta som privatperson behövs ingen anmälan. Det är bara att dyka upp på Heden kl. 14:30! 

Paradvägen

Delta i årets händelse! Lördagen den 18 augusti fyller  vi tillsammans Göteborgs gator med kamp, solidaritet och glädje! EuroPride Parade 2018 kommer att färdas genom stadens gator, upp på avenyn och avslutas med fest, musik och ingen mindre än Boy George och Culture Club på GÖTAPLATSEN.  

Vi välkomnar alla i paraden som står bakom West Prides grundläggande värderingar. 

OBS! Ska du delta i EuroPride Parade med en anmäld grupp är det viktigt att du läser all information på denna sidan samt följer våra mailutskick för att logistiken på Götaplatsen ska flyta så smidigt som möjligt.

 

Startplats är på Heden. 

Preliminära hålltider:

12:30 Incheckning samtliga ekipage med fordon.

13:30 samling och incheckning övriga grupper.

14:30 samling allmänheten.

EuroPride Parade avgår klockan 15.30.

Sista grupp beräknas nå Götaplatsen 17:30.

Första akt på scen Götaplatsen 18:00.

Ceremonin startar 20:00.

Boy George och Culture Club går på 21:15.

Avslut Götaplatsen 23:00.

 

Bild på paradvägen kommer snart!

Ordningsregler för deltagande i paraden 

Samtliga anvisningar måste följas för att delta i EuroPride Parade 2018

• Under paraden råder totalt alkoholförbud.

• Som deltagare i paraden förbinder du dig att respektera andra deltagande personer, organisationer och åskadare. Ingen form av diskiminering, trakasserier eller liknande är tillåten. West Pride åtar sig rätten att neka deltagande i paraden för de som inte följer våra grundläggande värderingar. 

• Det är förbjudet enligt svensk lag att bära mask eller täcka ansiktet, vid frågor hänvisar vi till polisen 11414.

• Det är förbjudet att kasta saker från fordon eller gående ekipage. Inga flyers får delas ut ur miljösynpunkt. Konfetti eller liknande får enbart användas om den är miljömärkt och städas upp efteråt. Miljömärkning ska skickas in till West Prideinnan genomförande.

• Alla grupper och ekipage måste hålla ihop avståndet till gruppen framför. Det ska ej uppstå luckor mellan olika grupper. Lyssna på våra volontärer om de ber er att gå långsammare/fortare för att hålla ihop paraden.

• Om något oförutsett händer eller om ni har frågor under paraden, ta kontakt med våra volontärer i varselvästar. Dessa har radio till platschefen som når säkerhet, räddningstjänst och polis.

Fordon

För att undvika trängsel kommer alla fordon som deltar i paraden dirigeras upp på Engelbrektsgatan mot Vasaparken. Kör så långt upp det går mot Vasaparken och släpp av passagerare där volontärer anvisar. Passagerare som vill till Götaplatsen tar sig utan fordon tillbaka igen på Engelbrektsgatan.

• Registreringsnumret till det fordon och ev. släp ni önskar använda måste meddelas West Prides Kansli innan 30 juni. Enbart fordon med uppgett registreringsnummer får delta i paraden. Vi behöver också personnummer och telefonnummer till den som ska köra fordonet och en eventuell reserv. Vi kommer att kontrollera legitimation på föraren på plats. Ej föranmäld förare kommer ej att få köra i paraden.

• Fordon måste ha hjulvakt, en hjulvakt per hjul, detta ansvarar ni själva för och hjulvakterna ska koncentrera sig på sin säkerhetsuppgift och se till att ingen kommer framför deras hjul. Ni kan ha en hjulvakt på två hjul som är så nära varandra att ingenting kan riskera hamna emellan hjulen. 

• Volontärer från West Prides Regnbågsredaktion har rätt till att delta på ert ekipage för dokumentation. Detta innebär alltså 1-2 extra personer från West Pride på samtliga fordon.

• Tänk på att inte använda bilbatteri som energikälla till musik eller annan teknisk utrustning, det är enbart genaratorer som är tillåtna om ni gör kopplingen själva.

Flak restriktionshöjd:

Höjdrestriktioner gäller, max 4 meter - inklusive dekorationer, hjul och pyntning med mera. Ingenting som används på ert fordon får vara strömförande och höga fordon måste ha tak/nät. 

Maxlängd på fordon är 10 meter inklusive släp. OBS detta kan komma att korrigeras beroende på Trafikkontorets ordination. Se nedan beslutstext för längdbegränsningen inom Vallgraven:

"Begränsad längd på fordon eller fordonståg Beslutad den 2 juli 2009, LTF-beteckning 1480 2009:00939.

Inom markerat område i Göteborgs City, på vägar som är allmän plats, enligt kartbild, får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon inte föras om fordonets eller fordonstågets längd, lasten inräknad, överstiger 10 meter.

Förbudet gäller vardag klockan 00.00 - 06.00 och 08.00 - 24.00 och sön- och helgdag klockan 00.00 - 06.00 och 08.00 - 24.00.

Förbudet gäller inte buss."

Alla fordon kommer att besiktigas, vid bristning i höjd, säkerhet eller andra orsaker kan fordonet nekas vid starttillstånd.

Viktig information att läsa till alla ekipage och fordon: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Trafikant/Underniv...

Vi uppmuntrar pyntning, regnbågsflaggor, regnbågsfärger, kärlek och en stor folkfest!