Kontakt

E-post: info@westpride.se

Besök: Östra Larmgatan 16, vån 0, 411 07 Göteborg 

Skicka post: West Pride, Hive , 411 07 Göteborg
 

KANSLI 

Emma Gunterberg Sachs Verksamhetsansvarig/Press och media
072-5792320 (+46 72 579 23 20) | e-post: emma@westpride.se

Naida Izić Festivalkoordinator​ 
070-092 27 23 (+46 70 092 27 23) | e-post: naida@westpride.se 

Jenny Gustafsson Verksamhetskoordinator
Festivalprogram samt utbildningsverksamhet
e-post: jenny@westpride.se

Sara Dehi Programkoordinator
Festivalprogram, artistbokning
e-post: sara@westpride.se

Titti Döme Verksamhetsadministratör
Logistik och samband, flaggning, ekonomi
e-post: titti@westpride.se

STYRELSEN
Hela styrelsen: styrelsen@westpride.se

PLATSOMRÅDEN
Regnbågsparkenparken@westpride.se
Regnbågsparaden • paraden@westpride.se
Regnbågskvarteretkvarteret@westpride.se
Regnbågsredaktionenredaktionen@westpride.se
Volontärsamordningenvolontar@westpride.se
Infocentrum • infocentrum@westpride.se
Säkerhet • sakerhet@westpride.se
West Pride Ung • ung@westpride.se

Du hittar oss också på:
Facebook: facebook.com/westpride
Twitter: twitter.com/westpride
Instagram: instagram.com/westpride