Utbildning

West Pride erbjuder utbildningar i hbtq-frågor för såväl företag, myndigheter och skolor. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till på just din arbetsplats? Kontakta Jenny@westpride.se

SKOLPROGRAM

West Pride har glädjen att erbjuda skolor i hela Västra Götalandsregionen besök för att stärka och stödja mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan har i uppdrag att belysa hbtq-frågor och arbeta med genus och normkritik, men hur görs detta? I vårt erbjudande till skolor i Göteborg och Västra Götalands-regionen finns såväl kostnadsfria aktiviteter samt lektionstips och guider till hur en kan arbeta i skolans alla stadier kring hbtq, genus och jämställdhet. 

Vi på West Pride arbetar främst utifrån en konst- och kulturkontext, och vill ge barn & ungdomar en möjlighet att få pröva att uttrycka sig med fler förmågor än de traditionella. 

Med vårt program vill vi bidra till att starta upp ett mer långsiktigt arbete för att synliggöra hbtq-personers situation. West Pride arbetar med att främja attitydförändringar samtidigt som vi vill skapa möjligheter för nya mötesplatser att uppstå och bestå. Vårt skolprogram kommer att uppdateras inför varje termin.

Se pdf-filerna nedan för komplett skolprogram samt museiprogram med normkritiska museilektioner.

Skolprogram vt 2019

Normkritiska Museilektioner återkommer höstterminen 2019

 

HBTQ-DIPLOMERING

Ett inkluderande och jämställt arbetsklimat är en förutsättning för en produktiv och attraktiv arbetsplats. West Pride erbjuder företag och organisationer inom privat och offentlig sektor diplomering i hbtq-frågor, en viktig del i en verksamhets mångfaldsarbete. 

Diplomeringen som består av fem olika utbildningstillfällen är utformat för att öka normmedvetenheten samt ge kunskap och verktyg till anställda. Genom att utveckla metoder för ett inkluderande bemötande, både internt och externt, stärker vi ditt varumärke och CSR-arbete.

Tillsammans kan vi kombinera affärsnytta med social nytta för att över tid bygga en bättre arbetsmiljö, för alla.

Läs mer här